Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatý Václav

Příklad stálosti a pevnosti v nelehkém povolání, autenticky žité evangelium, osobní přesvědčení o Pravdě, ve kterou uvěřil. To je svatý Václav. Takový postoj života umožnil knížeti Václavovi obstát a zvítězit ne v politických půtkách, ale jeho vítězstvím je život na věky. Proto je den jeho mučednické smrti také státním svátkem.

Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají. (kniha Moudrosti 6, 12)   

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

I letos se připojujeme k pořádání vánočního oběda pro lidi bez domova a potřebné. Komunita Sant´Egidio nás prosí o pomoc buď přímo s obsluhou 25. 12. 2014 v Arcibiskupském paláci, nebo o poskytnutí dárků (cukroví, oblečení atp.). Oblečení můžeme klást i do označené krabice vzadu v kostele u stolů, ostatní shromažďujeme v sakristii. Děkujeme! Více informací zde.
Vánoční dárek dětem ze sociálně slabých rodin
Ve spolupráci s městskými částmi Praha 6 a Praha 8 přicházíme s projektem „Vánoce dál“, který již úspěšně proběhl v minulém roce. V našem okolí se nalézají rodiny v sociální nouzi, které nemají prostředky k tomu, aby mohly svým dětem koupit byť i ten nejmenší dárek. Ale jsme tady my, kteří možnost dárek koupit máme, a můžeme tak na dětské tváři vykouzlit úsměv.
Pojďme se zapojit a pomoci tak dětem ze sociálně slabých rodin v našem okolí, aby také u nich byly pod stromečkem dárky. Děti už o dárek Ježíškovi napsaly a nedočkavě se na něj těší. Je na nás, zda se do projektu zapojíme. Celý příspěvek
Všichni jsou srdečně zváni na neděli 14. 12. 2014 do pavilonu Vojtěška. V rámci prosincového setkání seniorů vystoupí od 15:00 břevnovská schola pod vedením Magdaleny Salákové s literárně - hudebním pásmem Popelka nazaretská. Celý příspěvek