Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Benedikt a Markéta

V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád (Řeholi) života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Jaké jsou naše životní vzory? Komu věříme dnes (21. stol.)…? Nejen na cestách letních dovolených…

Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (kniha Přísloví 3, 6)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

V rámci duchovních cvičení konventu můžeme prožít od 19. do 23. února slavení eucharistie v 7.00 spojené s denní modlitbou církve (mši svatou s ranními chválami). V těchto dnech v 7.00 celebruje jezuita P. Petr Vacík.
Karnevalové odpoledne pro děti ve věku do cca 8 let se uskuteční v pavilonu Vojtěška v neděli 10. 2. od 15:30. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže.  Pro každé dítě přineste drobný dárek (pastelky, omalovánka, bublifuk…), který pak vyhraje v tombole. Drobné občerstvení vítáno.
V naší farnosti jsme vybrali 39 805Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh žehnej! Naši skauti vybrali samostatně 9 945Kč. V celé Praze se vybralo 2 114 078, 34Kč. Všem, kteří sbírky organizovali a zajišťovali děkujeme! 
Pavel Lagner, herec, náš farník. Vazeni, považuji svou následující prosbu za svou povinnost a nutnost. Prosím, pokusme se ve druhém kole prezidentských voleb konečně ukončit ambiciózní samolibost, povýšenou aroganci bez jakékoli sebereflexe, neschopnost přijmout odlišný názor a podrážděnost svobodnými projevy… Celý příspěvek