Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatý Václav

Příklad stálosti a pevnosti v nelehkém povolání, autenticky žité evangelium, osobní přesvědčení o Pravdě, ve kterou uvěřil. To je svatý Václav. Takový postoj života umožnil knížeti Václavovi obstát a zvítězit ne v politických půtkách, ale jeho vítězstvím je život na věky. Proto je den jeho mučednické smrti také státním svátkem.

Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají. (kniha Moudrosti 6, 12)   

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Ve středu 24. 4. 2013 (v den památky sv. Jiří) se uskutečnila první pouť skautů a skautek do baziliky sv. Jiří na Hradčanech. Pouti se účastnily i naše břevnovské oddíly. V 17.00 jsme se rozhlédli po Praze ze zvonice katedrály… Celý příspěvek
V neděli 21. 4. 2013 proběhla v areálu našeho kláštera akce „Na světě nejsme sami“ věnovaná misiím (Misijní neděle v naší farnosti). Mši svatou v 9.00 celebroval P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity a duchovní správce v kostele sv. Mikuláše… Celý příspěvek
Blíží se další setkání seniorů naší farnosti, které se uskuteční v neděli 21.4. v 15 hod na faře baziliky sv. Markéty. Přijde mezi nás Ing. Marek Čihař, varhaník baziliky sv. Markéty a organolog pražské arcidiecéze. Všichni jsou srdečně zváni k povídání o životě, práci a zálibách našeho břevnovského farníka. Blanka Adamusová
Břevnovské oddíly Arachné a Jeleni Vás srdečně zvou na den pro děti plný her a radovánek, který se uskuteční v neděli 21.4. v areálu Břevnovského kláštera. Program začíná mší svatou v devět hodin a pokračuje až do odpoledne, kdy je pro děti připraveno mnoho aktivit. Celý příspěvek
Kolem roku 973 založila Mlada Přemyslovna vůbec první klášter v dějinách českých zemí u sv. Jiří na Pražském Hradě. Dnes u nás žije pět sester benediktinek na Bílé Hoře, tedy v těsném sousedství s Břevnovem. Po historii i současnosti zdejší komunity pátrala Karolína Koubová v závěrečném dílu cyklu Břevno ve studánce. Celý příspěvek