Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Nemohli jsme slavit společně velikonoční vigilii. Pojďme slavit vigilii Svatodušní s udílením iniciačních svátostí dospělým. V sobotu 30. května 2020 ve 20.00 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého pojďme bdít s ostatními apoštoly a Ježíšovou Matkou Marií nad přislíbeným darem a obnovme svůj křest.

Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. (Sk 1, 4)

Povzbuzení pro dnešní den

Sobota po 6. neděli velikonoční

Jan 16, 23b-28

Přijmout nové výzvy.

Novou výzvou je jistě pondělní nástup (části) dětí do školy. Bude to nové pro všechny, co to přinese? Takové těšení se do školy doposud nikdo nepoznal. Milí farníci, i my jsme doposud nepoznali takový význam modlitby, jako za poslední týdny. Každý známe situaci, kdy potřebujeme vyřídit neodkladnou důležitou věc, ale něco nám v tom brání (čas, místo, prostředky). V té chvíli hledáme pomoc, prostředníka, který má „vybavení“ k řešení celé situace. Dnes Ježíš ukazuje sílu svého jména, učí nás nové modlitbě. Zatím učedníci neuvažovali o tom, že by se mohli modlit ve jménu svého Mistra: „Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém“ (Jan 16, 24).…
Čtěte dále...

Všechna povzbuzení...

Každý pátek v době postní od 20.00 do 21.00 v bazilice s krátkým slovem závěrečným požehnáním.
V Roce víry a jubilejním roce příchodu sv. Cyrila a Metoděje chceme prohloubit svůj vztah k Bohu. V letošní roce si uvědomujeme náš vztah k Bohu skrze eucharistii. Náš vztah k Bohu je závislý na tomto nenahraditelném daru lásky. Doba postní není jen dobou zřeknutí se něčeho nadbytečného, ale je také příležitostí udělat něco víc pro sebe. Nabízí se nám chvíle ticha a modlitby. Celý příspěvek
Součástí naší přípravy na Velikonoce je postní almužna. 1) Postní kasičky připravené Arcidiecézní charitou Praha. V bazilice vzadu na stolech u tiskovin jsou k vyzvednutí postní kasičky, do nichž ukládejme peníze, které ušetříme svým půstem. Na kasičkách můžeme označit,… Celý příspěvek
Farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček se uskuteční ve dnech 15.-17.3. ve Vojtěšce. příjem darovaných věcí: 15.3. 16-18h prodej (kus za 10Kč):   16.3. 9-11h 17.3. 8:30- 10:30h Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích, taškách nebo v krabicích. Finanční výtěžek burzy bude věnován na nutnou údržbu a provoz Vojtěšky.
V předvečer zahájení konkláve v pondělí 11. března 2013 bude večerní mše svatá v 18.00 slavena "Za dobrou volbu papeže" (předcházející jsme prožili 4. a 7. března 2013). V den zahájení konkláve 12. března 2013 budeme v 7.00 a 18.00 prosit o dary Ducha Svatého pro volící kardinály. Celý příspěvek
V současné době je v kardinálském kolegiu 117 kardinálů oprávněných volit, to znamená, že nepřesáhli 80. rok života. Dva kardinálové už ohlásili, že se volby nezúčastní: kardinál Julius Riyadi Darmaatmadja z Indonesie a kardinál Keith Michael O’Brien ze… Celý příspěvek