Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Nemohli jsme slavit společně velikonoční vigilii. Pojďme slavit vigilii Svatodušní s udílením iniciačních svátostí dospělým. V sobotu 30. května 2020 ve 20.00 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého pojďme bdít s ostatními apoštoly a Ježíšovou Matkou Marií nad přislíbeným darem a obnovme svůj křest.

Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. (Sk 1, 4)

Povzbuzení pro dnešní den

Sobota po 6. neděli velikonoční

Jan 16, 23b-28

Přijmout nové výzvy.

Novou výzvou je jistě pondělní nástup (části) dětí do školy. Bude to nové pro všechny, co to přinese? Takové těšení se do školy doposud nikdo nepoznal. Milí farníci, i my jsme doposud nepoznali takový význam modlitby, jako za poslední týdny. Každý známe situaci, kdy potřebujeme vyřídit neodkladnou důležitou věc, ale něco nám v tom brání (čas, místo, prostředky). V té chvíli hledáme pomoc, prostředníka, který má „vybavení“ k řešení celé situace. Dnes Ježíš ukazuje sílu svého jména, učí nás nové modlitbě. Zatím učedníci neuvažovali o tom, že by se mohli modlit ve jménu svého Mistra: „Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém“ (Jan 16, 24).…
Čtěte dále...

Všechna povzbuzení...

V naší farnosti jsme již dvakrát slavili eucharistii na úmysl „Za dobrou volbu papeže“. Otec arcibiskup Doninik Duka nás vede k modlitbě na tento úmysl. Emeritní římský pontifik Benedikt XVI. vyzval kardinály ke svornosti a harmonii. To není… Celý příspěvek
Obnovená tradice postních kázání pokračuje v kostele Všech svatých na Pražském Hradě i letos. Smyslem doby postní je intenzivnější přemýšlení nad svým životem a prožívání víry. Svatý Benedikt v 49. kapitole své Řehole, která je nazvána Čtyřicetidenní půst, píše:… Celý příspěvek
V neděli 10. ledna a v pondělí 11. ledna 2013 při večerní mši svaté v 18.00 bude společně udělována svátost nemocných. Svátost mohou přijmout nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí.