Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Nemohli jsme slavit společně velikonoční vigilii. Pojďme slavit vigilii Svatodušní s udílením iniciačních svátostí dospělým. V sobotu 30. května 2020 ve 20.00 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého pojďme bdít s ostatními apoštoly a Ježíšovou Matkou Marií nad přislíbeným darem a obnovme svůj křest.

Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. (Sk 1, 4)

Povzbuzení pro dnešní den

Sobota po 6. neděli velikonoční

Jan 16, 23b-28

Přijmout nové výzvy.

Novou výzvou je jistě pondělní nástup (části) dětí do školy. Bude to nové pro všechny, co to přinese? Takové těšení se do školy doposud nikdo nepoznal. Milí farníci, i my jsme doposud nepoznali takový význam modlitby, jako za poslední týdny. Každý známe situaci, kdy potřebujeme vyřídit neodkladnou důležitou věc, ale něco nám v tom brání (čas, místo, prostředky). V té chvíli hledáme pomoc, prostředníka, který má „vybavení“ k řešení celé situace. Dnes Ježíš ukazuje sílu svého jména, učí nás nové modlitbě. Zatím učedníci neuvažovali o tom, že by se mohli modlit ve jménu svého Mistra: „Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém“ (Jan 16, 24).…
Čtěte dále...

Všechna povzbuzení...

Letos končí doba vánoční 13. ledna 2013. Obvykle každý rok je v naší bazilice vánoční výzdoba až do posledního svátku doby vánoční – Křtu Páně. Letos ale bude výzdoba sejmuta už v pátek, aby byl kostel zavčas připraven na pohřeb P. Jana J. Kohla OSB. Očekáváme větší počet účastníků.
V pátek 4. ledna 2013 zemřel P. Jan. Děkujeme za Vaše modlitby. Pojďme společně poděkovat za jeho život a odevzdat ho do rukou nebeského Otce.
Poslechněte si příběh a vyprávění tohoto muže, které je připomínkou toho, jaké zlo se skrývá v lidských srdcích. Dopouštíme se velkého omylu, když si myslíme, že nás osobně se to netýká. Zároveň však muž mluví o velké Boží moci a lásce, která dokáže člověka uzdravit a proměnit. Celý příspěvek
O slavnosti Zjevení Páně, lidově „Tří králů“, se i letos naše farnost zapojí do charitativní akce „Tříkrálová sbírka“. Chceme si uvědomit, kdo je pro nás narozený Ježíš. Bůh nás obdaroval svou láskou. Bůh se sklonil k nám lidem, kteří… Celý příspěvek
Metoděj Florian a břevnovský betlém Významný představitel českého betlémářství minulého století pocházel ze Staré Říše u Jihlavy, kde se narodil 5. prosince 1904 ve výjimečné rodině Josefa Floriana. Hudba a výtvarné umění, ke kterým projevil sklony v dětství, ho provázely… Celý příspěvek