Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Nemohli jsme slavit společně velikonoční vigilii. Pojďme slavit vigilii Svatodušní s udílením iniciačních svátostí dospělým. V sobotu 30. května 2020 ve 20.00 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého pojďme bdít s ostatními apoštoly a Ježíšovou Matkou Marií nad přislíbeným darem a obnovme svůj křest.

Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. (Sk 1, 4)

Povzbuzení pro dnešní den

Sk 22, 30; 23, 6-11

Neztrácej odvahu!

Toto Boží povzbuzení uslyšel apoštol Pavel, když se nad ním hádali farizeové a saduceové. Stojí před veleradou a je vyslýchán, brání své čisté svědomí. Dostává se do sporů nejen mezi Židy, ale i mezi Římany (srov. Sk 22, 25-29). Evangelium nekompromisně tříbí lidské postoje napříč vyznáními a občanskou příslušností. Po rozvolňování vládních opatření, milí farníci, zápasíme o to, zda se svět vrací do starých kolejí, nebo těch uplynulých deset týdnů přineslo i něco pozitivního. Veřejné dění, veřejná správa se pozvolna vrací do starých sporů, i v církvi se opět rozmáhají staré půtky. Co dobrého jsme objevili?…
Čtěte dále...

Všechna povzbuzení...

V neděli 10. června jsme prožili v letošním roce poslední mši svatou zaměřenou na děti. Na základě biblických textů jsme si s dětmi chtěli uvědomit, kde v našem životě stojí dobro a zlo, kdo je pro nás Bůh a naši… Celý příspěvek
V neděli 17. června od 15.00 se uskuteční koncert na naše (stále ještě) nové varhany. Studentka Hudební fakulty AMU Michaela Káčerková nám zprostředkuje díla J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, C. Ph. E. Bacha. Program: http://www.brevnov.cz/CS/kultura
Letos podruhé jsme otevřeli naši baziliku při mezinárodní akci Noc kostelů. Pro návštěvníky byl připraven program od 18.00 do 24.00. Od 19.00 do 21.00 i pro děti ve farních prostorách, kde se mohly zúčastnit her… Celý příspěvek