Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přímluvy pro Vánoce, Velikonoce, Letnice a další svátky Páně najdete na stránce Svátečních přímluv.

Neděle adventní
1. neděle adventní A B C
2. neděle adventní A B C
3. neděle adventní A B C
4. neděle adventní A B C
Neděle vánoční
2. neděle po narození Páně A B C
Neděle postní a velikonoční
Popeleční středa A B C
1. neděle postní A B C
2. neděle postní A B C
3. neděle postní A B C
4. neděle postní A B C
5. neděle postní A B C
Květná neděle A B C
2. neděle velikonoční A B C
3. neděle velikonoční A B C
4. neděle velikonoční A B C
5. neděle velikonoční A B C
6. neděle velikonoční A B C
7. neděle velikonoční A B C
Neděle v mezidobí
2. neděle v mezidobí A B C
3. neděle v mezidobí A B C
4. neděle v mezidobí A B C
5. neděle v mezidobí A B C
6. neděle v mezidobí A B C
7. neděle v mezidobí A B C
8. neděle v mezidobí A B C
9. neděle v mezidobí A B C
10. neděle v mezidobí A B C
11. neděle v mezidobí A B C
12. neděle v mezidobí A B C
13. neděle v mezidobí A B C
14. neděle v mezidobí A B C
15. neděle v mezidobí A B C
16. neděle v mezidobí A B C
17. neděle v mezidobí A B C
18. neděle v mezidobí A B C
19. neděle v mezidobí A B C
20. neděle v mezidobí A B C
21. neděle v mezidobí A B C
22. neděle v mezidobí A B C
23. neděle v mezidobí A B C
24. neděle v mezidobí A B C
25. neděle v mezidobí A B C
26. neděle v mezidobí A B C
27. neděle v mezidobí A B C
28. neděle v mezidobí A B C
29. neděle v mezidobí A B C
30. neděle v mezidobí A B C
31. neděle v mezidobí A B C
32. neděle v mezidobí A B C
33. neděle v mezidobí A B C
34. neděle v mezidobí A B C

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti