Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní odpoledne před popeleční středou jsme strávili s dětmi, pro které připravili maminky a tatínkové dětský masopustní bál. Jak je vidět, děti si to náramně užily.…
Čtěte dále...

V rámci přípravy na Popeleční středu jsme po nedělní mši společně spálili ratolesti z loňské Květné neděle. Získaný popel byl použit při udílení popelce na Popeleční středě.…
Čtěte dále...