Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slovo duchovního správce

Člověk má dbát o dostatečný přísun tekutin. Dokud opravdu nepociťujeme žízeň, většinou nás nenapadne, že bychom se měli občerstvit. Nějaký čas to jde, ale dříve či později mohou nastat zdravotní potíže. Stejně tak je to i s duchovním životem člověka. Můžeme říci, že po většinu života jsme vystaveni přímému slunci, ošleháváni větrem všednodenních starostí a nedostatkem času si to všechno uvědomit. Toto je příležitost, jak si vzpomenout na dodržování režimu přísunu potřebných „tekutin“ pro náš duchovní život. Proto možná v tuto chvíli, kdy jste otevřeli naše stránky, slyšíte – tak jako svatý Augustin (Aurelius Augustinus) když hledal smysl života: „Vezmi a čti“. Dovolím si parafrázovat tuto okřídlenou větu: „Vezmi sama sebe a pojďme k vodě“ (srov. Izaiáš 55, 1).

P. Václav


Farní společenství při kostele sv. Markéty v Břevnově

Děti a dospívající

Děti a dospívající

 • Sedmikrásek
 • Výuka náboženství
 • Skautský oddíl
 • Turistický oddíl
 • Scholinka
 • Schola

Mládež a dospělí

Mládež a dospělí

 • Farní kafe
 • Biblické hodiny
 • Společenství vysokoškoláků
 • Maminec

Senioři

 • Farní kafe
 • Biblické hodiny
 • Setkání seniorů
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti