Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Samostatné stránky farních aktivit

Skautský oddíl při Břevnovském klášteře – www.jeleni.org

Turistický oddíl při Břevnovském klášteře – www.arachne-tom.org

Břevnovská schola – Schola, Scholinka, Schola dospělých

Břevnovský chrámový sbor – https://www.brevnov.cz/cs/benediktini-a-brevnovsky-klaster/brevnovsky-chramovy-sbor

Benediktini v Čechách a na Moravě

Stránky Břevnovského kláštera –  www.brevnov.cz

Klášter benediktinek na Bílé Hoře – www.benediktinky.cz

Benediktinský klášter v Broumově – www.klaster-broumov.cz

Benediktinský klášter v Rajhradě – www.rajhrad.cz/benediktini

Emauzské opatství – www.emauzy.cz

Katolická církev

Katolická církev v České republice – www.cirkev.cz

Arcibiskupství pražské – www.apha.cz

Papežská misijní díla – www.missio.cz

Vatikánský rozhlas – www.radiovaticana.cz

Křesťanství

Náboženské pořady Českého rozhlasu – www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal

Na křesťanské vlně Plzně – www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna

Audiovýklad Bible – Výklad Bible v mp3 – www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti