Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešní den jsme uspořádali drakiádu na pláni Vypich. Moc nám nefoukalo, ale i tak jsme si odpoledne užili.