Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 10. 3. 2012 proběhl ve společenském sále Na Marjánce ples oddílů působících při břevnovském klášteře.

Sešlo se téměř 180 lidí a troufám si říci, že se všichni dobře pobavili. K tanci a poslechu hrála skupina Firmus Praha, v průběhu večera bylo možné shlédnout dvě předtančení a vrcholem večera pak byla bohatá tombola.

Můžete si prohlédnou další fotografie z plesu oddílů břevnovské farnosti.

 

napsal: Honza Adamus, foto: Vojtěch Tomíček