Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program Noci kostelů 1. června 2012:

 • 18.00 mše sv. (celebruje P. Václav Snětina O.S.B.)
 • následuje hra na varhany do 19.00 (varhaník Marek Čihař)
 • 19.00−19.10 vyzvánění zvonů
 • 19.10 úvodní slovo (P. Václav Snětina O.S.B.)

19.20−23.30 „Noc světla u sv. Markéty“

 • 19.20−19.45 komentovaná prohlídka
 • 19.55−20.15 koncert chrámového sboru
 • 20.20 duchovní slovo (P. Václav Snětina O.S.B.)
 • 20.30 komentovaná prohlídka
 • 21.00−21.15 hra na varhany
 • 21.30 duchovní slovo
 • 21.40−22.10 komentovaná prohlídka,
 • 22.20 hra na varhany
 • 22.40 duchovní slovo
 • 22.50−23.20 komentovaná prohlídka
 • 23.20−23.30 hra na varhany
 • 23.45 komentovaná modlitba kompletáře (P. Václav Snětina O.S.B.)
 • 24.00 závěr

Pro návštěvníky bude otevřena také krypta.

V kostele budou k dispozici brožurky akce Noc kostelů.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha