Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na svátek sv. Prokopa, opata 4. července je naše farnost zvána k ostatkům tohoto světce. Na programu jsou večerní chvály (nešpory) v 17.00 a poutní mše svatá v 18.00. P. Václav vyjde z baziliky v 16.00, všichni jste srdečně zváni ke krátké (pěší) pouti na místa spojená s počátky křesťanství v naší zemi v čase, kdy se připravujeme na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.