Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

S koncem školního roku je třeba včas myslet na rok příští. V kostele vzadu u knížek jsou k dispozici přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. svatému přijímání. Formace našich dětí ve víře je moc důležitá. Jistě jim pro jejich dospívání chceme poskytnout důvěryhodný prostor, kde by nalezly kamarády, ale kde by také objevovaly, co znamená vztah Boha k člověku a koneckonců i vzájemné vztahy nás lidí. Případné dotazy a další informace u P. Václava.

Přihlášky je nutné odevzdat do 9. září v sakristii.