Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při nedělní eucharistii poprvé přistoupilo ke svatému přijímání devět dětí z naší farnosti.