Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 10. června jsme prožili v letošním roce poslední mši svatou zaměřenou na děti. Na základě biblických textů jsme si s dětmi chtěli uvědomit, kde v našem životě stojí dobro a zlo, kdo je pro nás Bůh a naši rodiče. Děti přinesly s dary chleba a vína i jablka jako symbol (duchovního) ovoce, které letos při výuce náboženství obdržely a všech svých zápasů o dobro ve svém životě i v životě ve společenství.