Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V den, kdy se celá církev v naší zemi chystá na oslavu našich slovanských věrozvěstů, si v Čechách připomínáme památku sv. Prokopa, opata. V našem břevnovském společenství tento den slavíme jako svátek (viz život sv. Prokopa). Letos poprvé jsme díky pozvání kolegiální kapituly u Všech svatých na Hradčanech, směli zažít tento den jako slavnost. V kostele Všech svatých, kam někteří z nás doputovali pěšky z naší baziliky (po krátké modlitbě u oltářního obrazu sv. Prokopa), jsme slavili společně večerní modlitbu (nešpory) a následně eucharistii (mši svatou). Mši sv. celebroval představený našeho kláštera P. Prokop (…). Naše slavení bylo obohaceno o prvky východní liturgie, zvláště mše sv., např. zpívané evangelium, přímluvy; liturgii doprovodil sbor řeckokatolické katedrály sv. Klimenta. Měli jsme tedy možnost „nadechnout” se oběma plícemi (západní i východní) společenství církve. Byla to velmi zajímavá a plodná zkušenost.