Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý rok pomáháme se zapojením farnosti u sv. Markéty do Tříkrálové sbírky pořádané Arcidiecézní charitou. Díky výtěžku z ní farnost kromě jiného finančně podporuje zejména vzdělání už třetího dítěte v rámci Adopce na dálku. Po chlapci Sunilovi z Indie a dívce Hope z Ugandy může nyní v rámci tohoto projektu chodit do školy a získat vzdělání ugandská dívka Annet, díky němuž bude mít ona a její rodina větší šanci vymanit se z bludného kruhu bídy.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha