Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Biblická hodina se koná jednou za 4 týdny v pondělí ve farní místnosti. S sebou je dobré mít vlastní Bibli, nejlépe český ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih.

Termín konání sledujte na webových stránkách v kalendáři nebo v ohláškách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha