Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

K setkávání farnosti slouží i posezení u kávy na faře po nedělní mši svaté v 9 hodin. Pobýváme takto spolu skoro každou neděli.

Všichni jste srdečně zváni! Je to příležitost, jak se seznámit s ostatními farníky, ale zároveň i možnost, jak načerpat nové informace o dění ve farnosti.