Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pravidelným setkáním farnosti je posezení u kávy na faře po nedělní mši v 9h.

Všichni jste srdečně zváni! Je to příležitost, jak se seznámit s ostatními farníky, ale zároveň i možnost, jak načerpat nové informace o dění ve farnosti.