Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita, která si klade za cíl přiblížit Boží slovo příslušné neděle i našim nejmenším.

Nedělní škola je určena dětem ve věku přibližně 3 – 8 let (i bez doprovodu rodičů) a bude probíhat při nedělní farní mši svaté v 9 hodin v době bohoslužby slova, přibližně jednou za měsíc.

TERMÍNY 2022/2023:  bude ještě oznámeno

Děti budou odcházet z kostela po vstupní modlitbě, tj. před prvním čtením, budou k tomu vyzvány a do kostela se vrátí s obětním průvodem. Program bude probíhat ve farní chodbě, děti nepotřebují žádné pomůcky. Vedle dětských mší budou mít tedy děti další příležitost, jak se více účastnit liturgického života farnosti.