Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začínáme v naší farnosti s novou aktivitou, která si klade za cíl přiblížit Boží slovo příslušné neděle i našim nejmenším. Nedělní škola je určena dětem ve věku přibližně 3 – 8 let bez doprovodu rodičů a bude probíhat při nedělní farní mši svaté v 9hod v době bohoslužby slova, prozatím přibližně jednou za měsíc. Děti budou odcházet z kostela po vstupní modlitbě, tj. před prvním čtením, budou k tomu vyzvány a do kostela se vrátí s obětním průvodem. Program bude probíhat v chodbě směrem k faře, děti nepotřebují žádné pomůcky. Vedle dětských mší budou mít tedy děti další příležitost, jak se více účastnit liturgického života farnosti.

Termíny v roce 2012: 23. 9., 28. 10., 25. 11., 23. 12.