Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
2015-02-15_39817…chceme hudbu při bohoslužbách předkládat tak, aby každý nabyl jistoty, že by nemusel zůstat jen posluchačem, ale mohl se spolu s námi účastnit toho krásného pocitu podílet se na hudbě k Boží oslavě…

Schola a scholinka při bazilice sv. Markéty v Břevnově jsou hudební uskupení, které mají za cíl zapojit děti a mladé do aktivní účasti na liturgii. V bazilice sv. Markéty zpíváme a hrajeme při vybraných nedělních farních mších od 9 hodin (termíny obvykle ve farním kalendáři). Hlavní událostí celého roku jsou samozřejmě Vánoce a Velikonoce, dále svým zpěvem doprovázíme jiné význačné svátky i „běžné“ bohoslužby. Nenecháváme si ujít ani jiné záminky ke společnému zpívání, např. akci Misijní neděle, „dětské“ křížové cesty nebo Noc kostelů.

Scholinka:

pro děti od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně, 16:30 – 17:00 – Vojtěška velký sál v 1. patře (přezůvky nutné). Tuto skupinku povede Terezka Trefná s Hedvikou Šapovalivovou.

Zkoušky scholinky jsou určeny dětem bez rodičů.

Počet členů scholinky i scholy je sice proměnlivý (podle nálady a časových možností dětí i rodičů), ale i přesto se snažíme vnímat svou účast ve scholince i schole jako pravidelnou službu a pěstujeme v sobě vzájemný pocit k odpovědnosti za společné dílo.

foto + text: Madla Saláková

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha