Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 22. července jsem se přidal ke slavení eucharistie v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách. Byl jsem mile překvapen, protože ještě v tento den místní církevní obec slavila patronku svého kostela svatou Markétu (její svátek připadá na 13. července). Byl jsem svědkem živého společenství, přijeli poutníci i z nedaleké bavorské farnosti, a tak liturgie byla slavena dvojjazyčně. Je prospěšné pro nás z vnitrozemí zažít v reálu to, co znamená obnovování česko-německých vztahů. Ať se za farnost v Kašperských Horách přimlouvá naše společná patronka.

Následující neděle byla v jiném a přece podobném duchu. Opět jsem se ocitl uprostřed obnovy. Tentokráte jde o Neratov v Orlických horách. Historický genius loci tohoto místa vás okamžitě vtáhne do úžasně pokojné atmosféry, která zákonitě musela vyrůst z utrpení a devastace 2. světové války a komunistického režimu minulé doby. Vydařená obnova kostela, která v naší zemi nemá obdoby, nejen opět semkla místní lidi, ale také poskytuje poutníků a turistům nečekaně bohaté duchovní zázemí.

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti