Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 22. července jsem se přidal ke slavení eucharistie v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách. Byl jsem mile překvapen, protože ještě v tento den místní církevní obec slavila patronku svého kostela svatou Markétu (její svátek připadá na 13. července). Byl jsem svědkem živého společenství, přijeli poutníci i z nedaleké bavorské farnosti, a tak liturgie byla slavena dvojjazyčně. Je prospěšné pro nás z vnitrozemí zažít v reálu to, co znamená obnovování česko-německých vztahů. Ať se za farnost v Kašperských Horách přimlouvá naše společná patronka.

Následující neděle byla v jiném a přece podobném duchu. Opět jsem se ocitl uprostřed obnovy. Tentokráte jde o Neratov v Orlických horách. Historický genius loci tohoto místa vás okamžitě vtáhne do úžasně pokojné atmosféry, která zákonitě musela vyrůst z utrpení a devastace 2. světové války a komunistického režimu minulé doby. Vydařená obnova kostela, která v naší zemi nemá obdoby, nejen opět semkla místní lidi, ale také poskytuje poutníků a turistům nečekaně bohaté duchovní zázemí.

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha