Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přibližně jednou měsíčně se nedělní mše svatá v 9 hodin zaměřuje na děti. Při této bohoslužbě doprovází liturgii svým zpěvem schola a scholinka, promluva je určena dětem, děti nesou dary v obětním průvodu a společně s celebrantem se modlí modlitbu Otče náš u oltáře (dovolí-li to aktuální hygienická situace).

TERMÍNY V ROCE 2023/2024: 10. 9. 2023, 22. 10. 2023, 12. 11. 2023, 10. 12. 2023, 24. 12. 2023 (v 16:00), 7. 1. 2024, 28. 1. 2024, 3. 3. 2024, 1. 4. 2024, 5. 5. 2024, 26. 5. 2024, 16. 6. 2024

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha