Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na benefiční koncert Pražského filmového orchestru pro záchranu kostela a poutního místa na Bílé hoře.

Koncert se koná v kostele sv. Markéty v Břevnově v neděli 21.října 2012 ve 14:30.