Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Biřmování je vždy významnou událostí v životě naší farnosti, letos o to víc, protože připadlo na oktáv oslavy výročí posvěcení naší baziliky a zároveň den po beatifikaci Čtrnácti pražských mučedníků.

Pro sedm biřmovanců naší farnosti (Hana Frýdlová, Cecilie Hornofová, Michal Špaňár, Pavel Dušek, Boris Šalák, Tomáš Vaněk, Karel Havlík) se dnes završila doba příprav.

Svátost biřmování přijali při slavení eucharistie v 9.00 z rukou biskupa Karla Herbsta. Zpěvem doprovázela slavnost schola. Po mši svaté jsme se jako obvykle přesunuli do farních prostor, kde biřmovanci se svými příbuznými, přáteli a dalšími farníky připravili pro všechny agapé.

Naši biřmovaní budou pokračovat dále ve společných setkáních a v prohlubování svého života z víry.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti