Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme všechny, kteří se cítí být seniory, na setkání seniorů naší farnosti.
Setkání proběhne v neděli 28.10 2012 v 15 hod na faře. Dozvíte se něco zajímavého,můžete občerstvit duši i tělo, promluvit si, seznámit se..

Naším duchovním průvodcem bude P.Václav Snětina O.S.B.Těšíme se na vás! Blanka a Kristina


Další – adventní setkání seniorů s převorem P. Prokopem Siostrzonkem O.S.B.   proběhne v neděli 9.12. 2012 v 15 hod opět na faře naší baziliky.