Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní posvícení se neslo v duchu evangelizace. Večerní bohoslužby v naší bazilice v sobotu a neděli skýtají příležitost úkrytu před hlukem kolotočů vně klášterního areálu. Na účasti bylo znát, že „se něco děje“ jednak kolem kláštera, ale v danou hodinu i v bazilice. Průběh bohoslužby do jisté míry zohledňoval tyto náhodně příchozí. Jakýsi výsledek se dostavil při svatém přijímání (communiu), kdy po výzvě si asi 15 – 20 lidí přišlo pro požehnání. Uvidíme, co bude dál… Každopádně i tak Bohu díky za ně.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha