Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní posvícení se neslo v duchu evangelizace. Večerní bohoslužby v naší bazilice v sobotu a neděli skýtají příležitost úkrytu před hlukem kolotočů vně klášterního areálu. Na účasti bylo znát, že „se něco děje“ jednak kolem kláštera, ale v danou hodinu i v bazilice. Průběh bohoslužby do jisté míry zohledňoval tyto náhodně příchozí. Jakýsi výsledek se dostavil při svatém přijímání (communiu), kdy po výzvě si asi 15-20 lidí přišlo pro požehnání. Uvidíme, co bude dál… Každopádně i tak Bohu díky za ně.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti