Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 9. října v 19.30 ve farní místnosti na Bílé Hoře Vás zveme na přednášku o Karlu IV. – jeho mládí a vzdělání. Jde o populární povídání o tom, z čeho asi vzešlo to, že se ze syna Jana Lucemburského stal „největší Čech”.

Přednášet bude Mgr. Libor Gottfried – archivář Národního archivu.