Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 9. října v 19.30 ve farní místnosti na Bílé Hoře Vás zveme na přednášku o Karlu IV. – jeho mládí a vzdělání. Jde o populární povídání o tom, z čeho asi vzešlo to, že se ze syna Jana Lucemburského stal „největší Čech”.

Přednášet bude Mgr. Libor Gottfried – archivář Národního archivu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha