Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

31. října 1512 odhalil papež Julius II. při večerní modlitbě (nešporách) nové nástropní fresky v Sixtinské kapli. Světově známá Michelangelova výzdoba Sixtinské kaple ve Vatikánu promlouvá stále k lidem, kteří mají jen trochu otevřené srdce. Včera večer také při nešporách současný papež Benedikt XVI. připomněl 500 let od této události. Papež při promluvě mj. řekl, že ideje stropu kaple „je světlo Boha, který osvěcuje tyto fresky a celou papežskou kapli. Ono světlo, které svou mocí přemáhá chaos a temnotu, aby darovalo život: ve stvoření a vykoupení. A Sixtinská kaple vypraví o těchto dějinách světla, osvobození a spásy; mluví o vztahu Boha k lidstvu.“ Naše bazilika sv. Markéty má také bohatě vyzdobený strop, tato výzdoba je předmětem zájmu mnoha turistů i odborné veřejnosti. Podívejme se na naši baziliku v kontextu výročí výzdoby Sixtinské kaple. Benedikt XVI. říká, že náš zrak skrze umělecká díla vidí to, co je lidskému oku běžně skryté. Zkusme to prožít i u nás v Břevnově. Zkusme se v naší bazilice opět zahledět vzhůru a vidět oslavu Boha skrze konkrétní životy lidí, kteří se nebáli věřit a dát to najevo navzdory době a okolnostem, třeba i za cenu vlastního života. Klenba naší baziliky je otevřeným oknem do nebe, do věčnosti, ale zároveň je to cyklus zrcadel, která odráží Boží světlo do našich životů a smysl jejich směřování. Stejně jako v Sixtinské kapli i v naší bazilice si při pohledu vzhůru můžeme odpovědět na mnohé, protože mluvíme o vztahu Boha a člověka. O tom, co člověk skutečně je, kdo je Bůh a co jednou přijde. Na tom, co jednou přijde, závisí naše dnešní počínání.

Text celé promluvy papeže Benedikta XVI. naleznete na: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17364

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha