Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nic z toho, co poskytuje tento svět, nemůže vyléčit zlomené srdce, ani nabídnout pokoj mysli, ani zaplašit starost, ani zapudit nemoc. Jedinou nadějí člověka je život podle Boží vůle. Kristova láska, která proniká do celé bytosti, je oživující silou.

Vezmi sama sebe a pojďme k vodě.
Izaiáš 55,1