Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na varhanní koncert při příležitosti výročí bělohorské bitvy, který proběhne v neděli 18.11. ve 20 hod. v kostele Panny Marie Vítězné v Praze 6 na Bílé Hoře.

J. S. Bach, J. G. Walther, G. Ph. Telemann a další

varhany: Aleš Nosek – student Vysoké školy pro církevní hudbu v Řezně
hoboj: Barbora Trnčíková – studentka Hudebního gymnázia v Praze 3 – Žižkově
flétna: Anežka Šejnohová – studentka Hudebního gymnázia v Praze 3 – Žižkově

V kostele může být chladno, doporučujeme dobře se obléci…

Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertů bude věnován na podporu projektu obnovy poutního místa.

Více informací naleznete na stránkách Komunity Venio.