Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

20. listopadu 2012 proběhla v naší farnosti vikariátní konference. Jedná se o pracovní setkání kněží určitého území. Břevnov patří do II. pražského vikariátu (celá Praha má celkem čtyři vikariáty). Území našeho vikariátu zahrnuje téměř celý levý břeh Vltavy od Zbraslavi až po Roztoky, poslední výspou západním směrem jsou Hostivice. V čele vikariátu stojí vikář (z lat. vicarius – zástupce). Jeden z kněží z pověření biskupa („zástupce“ biskupa)koordinuje duchovní správu jednotlivých farností. Naším vikářem je v současnosti P. Josef Ptáček z farnosti Praha-Zlíchov.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha