Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Otec arcibiskup Dominik zve všechny, kdo letos přijali svátost biřmovaní do katedrály na společné slavení eucharistie dne 24. listopadu v 10.00. Při této bohoslužbě chceme poděkovat za dary Ducha Svatého a vše, co přinesl rok biřmování v přípravě na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jsou zváni nejen ti, kdo letos přijali svátost biřmování, ale i mladí a všichni, kdo o biřmování uvažují.  Slavení eucharistie předsedá otec biskup Václav Malý.

(Omlouváme se za pozdější oznámení, duchovní správcové byli na tuto skutečnost upozorněni až v posledních dnech.)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha