Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při nedělní mši svaté 11. listopadu v 9.00 bude s námi trvalý jáhen Jan Ruckl, sekretář Mons. Václava Malého působící ve vršovické farnosti. Jan pochází z naší farnosti, vyrůstal v Břevnově, proto jsme rádi, že našel čas a přijde s námi vzdát díky za dary, které můžeme spolu s ním sdílet. Mše svatá je zaměřena na děti, prosíme tedy rodiče s dětmi, aby se nebáli přijít do předních lavic, kde pro ně budou rezervována místa.