Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na přednášku s tématem:

Bitva na Bílé Hoře a milostný obraz P. Marie Vítězné ze Štěnovic,

která se uskuteční v úterý 6. listopadu v 19.30 hodin při kostele Panny Marie Vítězné v Praze 6 na Bílé Hoře.

Přednášet bude PhDr. Štěpán Vácha Ph.D., který je pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v současnosti se specializuje na činnost pražských malířů v období raného baroka a malířství na dvoře císaře Rudolfa II. Přednáška vychází z disertace, věnované panovnické reprezentaci císaře Ferdinanda II. v náboženském umění (vyšla 2009).

Tématem přednášky bude milostný obraz P. Marie Vítězné, který sehrál významnou úlohu v bělohorské bitvě. Nalezl jej při tažení císařsko-ligistického vojska na Prahu roku 1620 bosý karmelitán španělského původu Dominik a Jesu Maria (1559-1630). Až dosud se soudilo, že se tak stalo na hradě maltézských rytířů ve Strakonicích, nově nalezené prameny však nasvědčují tomu, že to bylo ve Štěnovicích u Plzně. Pojednáno bude také o dalším osudu milostného obrazu v Římě, kde byl uctíván v kostele bosých karmelitánů Santa Maria della Vittoria, a o děkovném procesí, které se ve výroční den bitvy vodilo na bělohorské bojiště.

Další podrobnosti naleznete na stránkách: http://www.benediktinky.cz/rad-a-dum/Pozvani.html

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti