Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O vánočních svátcích si dopřáváme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. To je odpověď na otázku. 

Dopřejme sobě i druhým něco víc, Božího Syna.