Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí tohoto týdne proběhla první biblická hodina v novém cyklu pod vedením Jiřího Šamonila. Tématem byl všeobecný úvod do biblických dějin.

Povídání bylo velice zajímavé  a v dobrém slova smyslu „hutné”. Prošli jsme celé období, kdy byla Bible zapisována a dotkli se hlavních dějinných událostí, o kterých se Bible zmiňuje nebo se jí dějově dotýká. Řekli jsme si také, že tato kniha není historickou nebo vlastivědnou „knížkou”, ale jde především o sdělení a poslání, kterým je Boží slovo, tedy, že skrze čtení a rozjímání Bible, k nám promlouvá Bůh.

Děkujeme Jiřímu za velmi poutavé vyprávění, ze kterého bylo vidět zapálení a nadšení pro studium Bible, dokázal tím zasáhnout i své posluchače.

Na další biblickou hodinu se můžeme těšit na začátku ledna příštího roku.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha