Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O slavnosti Narození Páně 25. prosince 2012 můžeme v rámci odpolední procházky přijít se svými dětmi do katedrály, kde od 16.00 proběhne „Zpívání u jesliček“ s dětským katedrálním sborem a našimi známými sólisty. Na setkání nás zve náš Otec arcibiskup Dominik. V krásném a mohutném prostoru naší katedrály budou koledy znít jistě poutavě a více než zajímavě. Pojďme s dětmi k jesličkám!