Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší farnosti jsme vybrali 39 805Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh žehnej!

Naši skauti vybrali samostatně 9 945Kč.

V celé Praze se vybralo 2 114 078, 34Kč.

Všem, kteří sbírky organizovali a zajišťovali děkujeme!