Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší farnosti jsme vybrali 39 805Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh žehnej!

Naši skauti vybrali samostatně 9 945Kč.

V celé Praze se vybralo 2 114 078, 34Kč.

Všem, kteří sbírky organizovali a zajišťovali děkujeme! 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha