Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O slavnosti Zjevení Páně, lidově „Tří králů”, se i letos naše farnost zapojí do charitativní akce „Tříkrálová sbírka”. tříkrálová sbírka_1

Chceme si uvědomit, kdo je pro nás narozený Ježíš. Bůh nás obdaroval svou láskou. Bůh se sklonil k nám lidem, kteří potřebují jeho záchranu. Na znamení vděčnosti i my chceme obdarovat potřebné, chudé, v nichž vidíme Ježíše.

Sbírka se bude konat v sobotu večer 5. ledna po večerní mši svaté, v neděli 6. ledna po všech bohoslužbách a v neděli 13. ledna pouze po mši svaté v 9.00.

Pokud by měl někdo zájem se do sbírky v naší farnosti zapojit, kontaktujte, prosím, P. Václava nebo farní koordinátorku pro Tříkrálovou sbírku (Jana Pištorová, tel.: 222 363 576 – večer).

Využití finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2013:tříkrálová sbírka_2

  • podpora pobytových služeb seniorů (Domov seniorů Mukařov, Azylové bydlení pro seniory – azylový dům Praha 8‑Karlín)
  • péče o lidi s Alzheimerovým onemocněním
  • podpora vzdělání ugandské dívky Annet v rámci Adopce na dálku (za naši farnost).

Všem, kteří se zapojí do sbírky a všem dárcům DĚKUJEME.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha