Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Obnovená tradice postních kázání pokračuje v kostele Všech svatých na Pražském Hradě i letos. Smyslem doby postní je intenzivnější přemýšlení nad svým životem a prožívání víry. Svatý Benedikt v 49. kapitole své Řehole, která je nazvána Čtyřicetidenní půst, píše: „V těchto dnech si tedy nad obvyklé úkoly své služby něco přidejme – […], aby každý z vlastní vůle obětoval Bohu nad povinnou míru s radostí Ducha svatého“ (RB 49, 5 – 6).

Letošní postní kázání nás chtějí připravit na bohoslužbu slova velikonoční vigilie. Kázat budou biblisté Katolické teologické fakulty UK.

Čtvrtek 21. 2. 18:00   Vše dobré má původ v jediném Dobrém aneb Sedm stvořitelských dní (Gn 1, 1 – 2, 2)

Čtvrtek 28. 2. 18:00   Zkouška víry otce věřících aneb Příběh (ne)uskutečněné oběti (Gn 22, 1 – 18)

Čtvrtek 7. 3. 18:00     Od strachu ze smrti k oslavě Pána života aneb Suchou nohou přes moře (Ex 14 – 15)

Čtvrtek 14. 3. 18:00   Odumření hříchu a život pro Boha aneb Křestní znovuzrození (Řím 6, 3 – 11)

Čtvrtek 21. 3. 18:00   Proč hledáte mrtvého mezi živými? aneb Počátky velikonoční víry (Lk 24, 1 – 12)

Farní život také znamená život v širokém společenství církve na různých úrovních. Proto, pokud trochu můžeme, pojďme se připravit na největší svátky naší spásy.

P. Václav

Více naleznete zde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha