Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý člověk je jako nádoba. Doba postní je čas, kdy chceme z nádoby našeho života odstranit nečistoty… Ale ani sebečistčí nádoba nemá smysl bez obsahu. Snažme se o více dobra v našem životě než kdykoli jindy. Poklad naší víry tak chovejme třeba v křehké, ale čisté nádobě…

Poklad víry máme v nádobě hliněné (2 Kor 4, 7)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti