Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý člověk je jako nádoba. Doba postní je čas, kdy chceme z nádoby našeho života odstranit nečistoty… Ale ani sebečistčí nádoba nemá smysl bez obsahu. Snažme se o více dobra v našem životě než kdykoli jindy. Poklad naší víry tak chovejme třeba v křehké, ale čisté nádobě…

Poklad víry máme v nádobě hliněné (2 Kor 4, 7)