Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9.3. se v sále Na Marjánce uskuteční tradiční ples organizovaný našimi oddíly. Každý rok se na těchto plesech schází početná skupina břevnovských farníků a nejinak tomu bude i letos. Proto vyzýváme všechny, kdo snad váhají, aby přišli, protože ples lze považovat za náš farní a byla by škoda nevyužít další možnosti k neformálnímu setkání i jinde než v bazilice.. Více na www.plesaj.cz

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti