Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V současné době je v kardinálském kolegiu 117 kardinálů oprávněných volit, to znamená, že nepřesáhli 80. rok života. Dva kardinálové už ohlásili, že se volby nezúčastní: kardinál Julius Riyadi Darmaatmadja z Indonesie a kardinál Keith Michael O’Brien ze Skotska. V současné době je tedy 115 kardinálů-volitelů, kteří pocházejí z 50 zemí světa.

Nejvíce je Italů – 28, z USA – 11 a Němců – 6,

Brazílie, Španělsko a Indie mají po 5 volitelích,

Francie a Polsko – po 4,

Kanada a Mexiko – po 3,

Argentina, Nigérie a Portugalsko – po 2.

Ostatní země – mezi nimi i Česká republika – má po 1 voliteli (náš pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka).

Nejmladšími kardinály voliteli jsou: Ind  Baselios C. Thottunkal (nar. 1959), Filipínec Luis Antonio Tagle  (nar. 1957) a Němec Rainer Maria Woelki z Berlína (nar. 1956).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti