Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

1020 let uplynulo 14. ledna od založení nejstaršího mužského kláštera na našem území v Praze-Břevnově. Tehdy to bylo pusté místo v hlubokých lesích za Prahou, dnes je obklopené paneláky a čtyřproudou silnicí. Možná právě to je obraz pouště moderní doby, uprostřed které se následovníci svatého Benedikta snaží žít podle regule sepsané zakladatelem už ve 4. století.

Jaké je jejich místo v dnešní společnosti? Odpověď hledala ve Výzvách přítomnosti Českého rozhlasu Teresie Bečková s převorem kláštera Prokopem Siostrzonekem.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti