Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

1020 let uplynulo 14. ledna od založení nejstaršího mužského kláštera na našem území v Praze-Břevnově. Tehdy to bylo pusté místo v hlubokých lesích za Prahou, dnes je obklopené paneláky a čtyřproudou silnicí. Možná právě to je obraz pouště moderní doby, uprostřed které se následovníci svatého Benedikta snaží žít podle regule sepsané zakladatelem už ve 4. století.

Jaké je jejich místo v dnešní společnosti? Odpověď hledala ve Výzvách přítomnosti Českého rozhlasu Teresie Bečková s převorem kláštera Prokopem Siostrzonekem.