Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

1020 let uplynulo 14. ledna od založení nejstaršího mužského kláštera na našem území v Praze-Břevnově. Tehdy to bylo pusté místo v hlubokých lesích za Prahou, dnes je obklopené paneláky a čtyřproudou silnicí. Možná právě to je obraz pouště moderní doby, uprostřed které se následovníci svatého Benedikta snaží žít podle regule sepsané zakladatelem už ve 4. století.

Jaké je jejich místo v dnešní společnosti? Odpověď hledala ve Výzvách přítomnosti Českého rozhlasu Teresie Bečková s převorem kláštera Prokopem Siostrzonekem.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha