Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pravidelné večerní čtvrteční slavení eucharistie se ponese ve zvláštním duchu. Bude to poslední bohoslužba v naší bazilice ještě za pontifikátu papeže Benedikta XVI. V jejím závěru jako poděkování za osm let papeže, který měl za vzor našeho sv. Benedikta z Nursie zazpíváme „Te Deum“, chvalozpěv „Bože, tebe chválíme“. Celebrovat bude převor P. Prokop. Není bez zajímavosti, že to byl právě on, který před osmi lety 19. dubna 2005 celebroval mši sv. jako jeden z prvních (asi i na světě) těsně po zvolení kard. Josepha Ratzingera papežem.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti