Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Již 167 let nebyl v čele římskokatolické církve řeholník. Mohl by se jím stát nyní?  Mezi 115 kardinály-voliteli je 17 řeholníků: 4 z Jižní Ameriky, 3 ze Severní Ameriky, 5 ze Západní Evropy, 3 z východní a střední Evropy a po jednom z Asie a Afriky. Celkově tvoří kardinálové-řeholníci 14,8 procent volitelů – nejvíce v dějinách církve. O některých kardinálech-řeholnících se také mluví jako o tzv. „papabile“, tedy jako o těch, kteří by mohli být zvoleni.

Většina papežů pocházela z řádu benediktinů – vlastně do r. 1119 nebyl papežem jiný řeholník než benediktin. Nemáme zachovány přesné historické údaje, ale zdá se pravděpodobné, že papežů-beneditinů bylo 10 – 15, mezi nimi jsou nejvýznamnější sv. Řehoř Veliký (590−604), sv. Řehoř VII. (1073−1085), Urban II. (1088−1099) a také německý papež Štěpán IX. (1057÷58). Většina papežů-řeholníků byla na Petrově Stolci v době největšího rozvoje řeholních řádů. V 11. a 12. století bylo 13 papežů-řeholníků. Je zajímavé, že v současném kolegiu kardinálů není ani jeden z členů řádů, které v té době byly v papežské službě nejčastěji, nemáme dnes kardinála benediktina, augustiniána ani cisterciáka. Jedině františkáni, kteří měli v historii 3 papeže, mají své zastoupení v dnešním kardinálském kolegiu. Jsou to Wilfried Napier (72 let, Jižní Afrika), Carlos Amigo Vallejo (78 let, Španělsko), Claudio Hummes (78 let, Brazílie). Dominikáni mají v kardinálském kolegiu dvojí zastoupení: Christoph Schönborn (68 let, Vídeň), který patří mezi tzv. „papabile“, a Dominik Duka (69 let, Praha).

Mezi kardinály-voliteli jsou čtyři salesiáni: Tarcisio Bertone (78 let), Angelo Amato (75 let), Raffaele Farina (79 let) – všichni jsou to italští kuriální kardinálové – a Andres Rodriguez    Maradiaga (70 let, Honduras), o němž se také hodně mluví jako o „papabile“, přinejmenším mezi jeho krajany.

Doposud nebyl papežem žádný jezuita. Mezi současnými kardinály-voliteli jsou dva: Julius Riyadi Darmaatmadja (78 let, Indonesie), který se ovšem volby nezúčastní ze zdravotních důvodů, a Jorge Mario Bergoglio (76 let, Argentina), který je také aspoň pro své rodáky jedním z uznávaných „papabile“.

Doposud posledním papežem-řeholníkem byl Řehoř XVI. (1831−1846). Byl to kamedulský benediktin (poustevníci žijíci podle Benediktovy řeholy – zakladatel sv. Romuald v 11. stol.). Již 167 let nebyl tedy řeholník na Petrově Stolci. Je to nejdelší období od chvíle, kdy se začalo rozvíjet západní mnišství.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha